Fondul Auxiliar Literar

Fondul Auxiliar Literar a fost constituit după modelul Fondului de informaţii din Institutul de Folclor Bucureşti, în 1949, în cadrul Secţiei clujene afiliate (1949-1964) şi conţinea documente etnografice şiFondul Auxiliar Literar folclorice notate pe teren de etnomuzicologii, de cercetătorii sau colaboratorii acesteia: Jagamas János şi Ioan R. Nicola (1949-1960), de asistenţii acestora: Traian Mârza (1954-1980), Szenik Ilona (1953-1970), Virgil Medan (1960-1974), Almási István (1955-2004), dar mai ales de etnoliteraţii Dumitru Pop (1955-2006), Faragó József (1949-1999), Nicolae Both (1956-1976), Pimen Constantinescu (1958-1962), Kallós Zoltan (1953-1970), Helga Stein ( 1961-1964), Nagy Olga (1959-1980), Dorina Truţă (1961-1963). După unificarea colectivelor de folclorişti şi etnografi din 1964, numărul contributorilor profesionişti creşte semnificativ. Apar numeroase texte transcrise după înregistrări magnetice, desprinse din interviuri sau convorbiri cu interlocutorii, fişe de observaţie, ample răspunsuri la vechile chestionare Muşlea sau Brăiloiu, fişe de reconstituire, informaţii despre contexte de producere (povestit, mitologie populară, creativitate, terminologie), despre viaţă, variante, note de jurnal de teren, fişe de texte dictate, observaţii privind desfăşurarea anchetelor propriu-zise. Contribuitorii mai importanţi în creşterea fondului rămân cercetătorii menţionaţi, cărora li se alătură: Ion Taloş, Emil Petruţiu, Gabriella Vőö, Hanni Markel, Elena Hlinca Drăgan, Lucia Iștoc, Stela Belozerov, Ion Cuceu, Virgiliu Florea, Tiberiu Graur, Maria Bocşe, Iuliana Blaga, ş.a. Cercetările monografice în Valea Gurghiului, Zona Meseş-Plopiş, Munţii Apuseni, Gârbou, Sălaj, Bihor, Ţinutul Călatei, Secuime, Codru, Sălaj atrag în acest fond zeci de mii de documente. După 1979, directorul Ion Cuceu atrage colaborările unor cercetători serioşi din Baia Mare: Gheorghe Popa, Ioan Chiş Ster, Viorel Rogoz, cu experienţe în teren în fruntea unor echipe studenţeşti, dar şi a unor folclorişti din alte centre.

            Catalogul Fondului Auxiliar Literar poate fi consultat aici.

Comments are closed