Istoric

Cu denumirea Arhiva de Folklor a Academiei Române, institutul a fost înfiinţat, în urma memoriilor alcătuite de Ion Muşlea, pe lângă Muzeul Limbii Române al Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj, în Sesiunea anuală a Academiei Române din mai 1930. A fiinţat cu acest statut până la etatizarea Academiei Române, în 1949, când devine colectiv de cercetare în cadrul Institutului de Lingvistică şi ionmusleaIstorie Literară, Secţia de Istorie Literară şi Folclor. Paralel cu vechea Arhivă este înfiinţată, la Cluj, în 1949, o Secţie de Folclor (1949-1964), subordonată ştiinţific şi administrativ Institutului de Folclor din Bucureşti, care aparţinea Ministerului Culturii. În 1964, prin unificarea celor două colective de folclorişti şi a etnografilor de la Secţia de Istoria Artei, se înfiinţează Secţia de Etnografie şi Folclor a Filialei Cluj a Academiei R.P.R., avându-i ca şefi de secţie pe Ion Muşlea (1964-1966), pe Dumitru Pop (1966-1969) şi pe Ion Taloş (1969-1974). În 1971, Secţia de Etnografie şi Folclor este înglobată în Centrul de Ştiinţe Sociale, de sub egida Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, pentru perioada 1971-1974, şef Secţie fiind Ion Taloş. Centrul de Ştiinţe Sociale este supus, în 1974, unei restructurări şi integrat administrativ în Universitatea Babeş-Bolyai, pentru întreaga perioadă 1974-1990, unde etnologii activau în Sectorul de etnologie şi sociologie, condus de Ion Taloş (1974-1985) şi de Ion Cuceu (1985-1990). În 1990, prin HG. 209/3 martie, se reînfiinţează, în urma unui memoriu înaintat, în ianuarie, de Ion Cuceu,  Institutul “Arhiva de Folclor a Academiei Române”, drept continuator al celei mai vechi structuri de cercetare a culturii noastre populare din subordinea înaltului for ştiinţific al ţării, Arhiva de Folklor a Academiei Române(1930-1949). Între 1990-2011, directorul institutului a fost Ion Cuceu.

Să fi căutat mult, atât Sextil Pușcariu, cât și Ion Mușlea, și n-ar fi putut găsi om mai potrivit pentru a întemeia și, apoi, conduce Arhiva de Folklor a Academiei Române. (…) Nu e nicio exagerare că ceea ce a realizat Ion Bianu prin Biblioteca Academiei Române a înfăptuit și Ion Mușlea prin Arhiva de Folklor a înaltei instituții culturale.”

 (Ovidiu Bârlea, Efigii, p. 180)

Comments are closed