Programe și strategii

Institutul cercetează, acumulează, sistematizează, tezaurizează şi valorifică patrimoniul cultural-tradiţional imaterial, posedând a doua mare arhivă naţională de etnologie şi folclor din România. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” participă la programele fundamentale ale forului tutelar Corpusul Folclorului Românesc şi Tipologiile Folclorice Naţionale, prin lucrările: Ritualurile agrare româneşti, Dicţionarul tezaur al proverbelor româneşti, Tipologia cimiliturilor româneşti, Catalogul melodiilor populare româneşti şi maghiare din Transilvania, Monografiile Arhivei de Folclor – Cercetări etnologice zonale (la Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Editura Mega şi Editura Tradiţii Clujene au apărut, până în prezent, 21 volume), Repertoriul general al Arhivei de Folclor a Academiei Române 1930-1948. Tipologizarea informaţiei din Răspunsurile la Chestionarele şi Circularele folclorice ale lui Ion Muşlea (14 chestionare şi 5 circulare).

            Ţinând cont de specificul şi misiunea instituţiei de cercetare, raportată la programele prioritare ale Academiei Române şi armonizată cu Strategia naţională CDI pe anii 2014-2020, obiectivele generale ale Institutului, pentru anul 2015, sunt următoarele:

 

1. Menţinerea statutului actual al Arhivei de Folclor a Academiei Române, ca al doilea centru de informare şi documentare etnologică din România

 

2. Extinderea şi diversificarea relaţiilor de cooperare ştiinţifică, atât pe plan naţional, cât şi internaţional

 

3. Elaborarea şi publicarea lucrărilor de sinteză şi a Monografiilor Arhivei de Folclor

 

4.  Creşterea gradului de vizibilitate a rezultatelor cercetării

 

5. Informatizarea şi digitizarea materialelor de arhivă şi a instrumentelor de lucru

 

6. Realizarea transparenţei activităţilor manageriale

 

 

Comments are closed