Monografiile Arhivei de Folclor

Volume publicate în Seria Monografiile Arhivei de Folclor:

 

2004-2005

 1. Ion Muşlea, Cercetări etnologice zonale. Ediţie, studiu introductiv, note de Ion Cuceu şi Maria Cuceu, Cluj-Napoca, EFES, 2004, XV +519 p.
 2. Ion Muşlea, Arhiva de Folclor a Academiei Romane. Studii, memorii ale intemeierii, rapoarte de activitate, chestionare. 1930-1948. Ediţie critică, note, cronologie, comentarii şi bibliografie de Ion Cuceu şi Maria Cuceu. Prefaţă de Ion Cuceu. Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2005, 388 p.
 1. Ion Cuceu, Ion Şeuleanu, Maria Cuceu, Anamaria Petrean, Un cântec ritual de nuntă din Bihor, Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2005, 240 ISBN 978-973-7677-64-8

2006

 1. Petre V. Ştefănucă, Cercetări etnologice în Basarabia. Ediţie îngrijită de Ion Cuceu şi Maria Cuceu, Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene,  2006, 520 p. [În seria Monografiile Arhivei de Folclor] ISBN 973-7677-19-6

 

2007

 1. Ion Cuceu, Maria Cuceu, Ritualurile agrare româneşti I. Pluguşorul în spaţiul românesc extracarpatic. Studiu introductiv şi corpus de texte. Cluj, EFES, 2007, 412 p. ISBN 978-606-526-023-8

 

 1. Ion Cuceu, Ion Şeulean, Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi, Ritualurile de nuntă din Transilvania III. Oraţiile de nuntă , EFES, 2007, 472 p. ISBN 978-973-7677-64-8

 

 1.  George Giuglea, George Vâlsan, De la românii din Serbia.  Culegere de literatură populară. Cu hartă, fotografii, note, glosar. Reeditată de  Ion Cuceu şi Maria Cuceu. Cluj-Napoca, EFES, 2007, 415 p. ISBN 978-973-7677-869

 

2008

 1. Ion Cuceu, Ion Şeuleanu, Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi, Ritualurile de nuntă din Transilvania III. Cântece rituale din Transilvania ( istorică), Cluj-Napoca, EFES,  2008, 412 p.
 2. Ion Cuceu, Maria Cuceu, Ritualuri agrare româneşti II. Oraţii după colind în spaţiul intracarpatic. Studiu introductiv şi corpus de texte. Cluj-Napoca, EFES, 2008, 349 p.  ISBN 978-606-5267-014-6
 3. Eleonora Sava,  Unde bea curcubeul apă. Rituri magice din Ţara Oaşului vol.I., Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008.
 4. Monografia etnologică a Văii Gurghiului. vol. I. Elaborată de membrii institutului. Editată de Ion Cuceu. Cluj-Napoca, EFES, 2008, 348 p. [în Seria Cercetări etnologice zonale – Monografiile Arhivei de Folclor]. ISBN 978-606-526-015-3

2009

 1. Ion Cuceu, Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi, Ion Şeuleanu, Ritualuri de nuntă în Transilvania. Strigături ceremoniale de nuntă (Din Arhiva de Folclor a Academiei Române.) Cluj-Napoca, EFES, 2009. ISBN: 978-606-526-038-2

2010

 

 1. Zamfir Dejeu, Monografia etnologică a judeţului Cluj I. Zona Dealurile Gilăului, Clujului şi Dejului(Someşul Mic). Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2010, 319 p.+14 il.+1 h. ISBN 978-606-526-052-8

2011

 1. Zamfir Dejeu, Monografia etnologică a judeţului Cluj III. Câmpia Transilvaniei. Cluj-Napoca, EFES, 2011,  528 p. 11 foto şi o hartă (Monografiile Arhivei de Folclor)- autor Zamfir Dejeu

 

2012

 1. Emil Petrovici, Cercetări  etnologice şi dialectologice în Transilvania şi Banat. Ediţie critică, note şi Cuvânt preliminar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu, Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene,  2012, 388 p. [În seria Monografiile Arhivei de Folclor] ISBN 978-606-526-129-7

2013

 1. Traian Mîrza, Folclor muzical din Bihor. Ediţie îngrijtă de Maria Cuceu, Anca Parasca, Cluj-Napoca, Editura Tradiţii Clujene, 2013, 438 p.  ISBN

2014

 1. Elena Bărbulescu, Jocuri de copii de odinioară. Seria Monografiile Arhivei de Folclor,  Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, ISBN 978-606-543-558-2.
 2. Ioan R. Nicola, Monografia satului Feleacu, jud. Cluj. [Studiu monografic, corpus de melodii şi texte, note şi indici] Editori: Ion Cuceu, Zamfir Dejeu, Elena Hlinca-Drăgan (ed.),  – ISBN 978-606-92884-8-1
 3. Ioan Micu Moldovan, Poveşti, colinde şi balade din Transilvania. Ediţie îngrijită de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Seria Monografiile Arhivei de Folclor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014,  ISBN 978-606-543-535-3
 4. Ion Mușlea – Schimburi epistolare cu respondenții la Chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. Seria Monografiile Arhivei de Folclor Ediție critică, note și studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu. Prefață de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014 – ISBN 978-606-543-559-9

 

Comments are closed